Vergunning zonneluifel

De regels voor het leveren en plaatsen van zonneluifels aan de straatkant staan omschreven in de terrasreglementen van de betreffende steden. Hierin staat vaak de minimale hoogte van de zonneluifel maar ook regels omtrent maximale afmeting en bedrukking, zie voorbeelden hieronder:

Regels zonnetent Antwerpen:

Terrasreglement Antwerpen
•De mogelijkheid tot het plaatsen van een zonnetent is afhankelijk van de ligging van
de horecazaak en de erfgoedwaarde van het pand.
De aanvrager moet duidelijk aangeven of hij of zij een zonnetent wenst aan te vragen.
• Het zeil van de zonnetent moet uitgevoerd worden in een geweven brandvertragende
stof. De obstakelvrije hoogte van 2,20 m moet steeds gevrijwaard worden.
• De maximale uitsprong van de bergingskast is beperkt tot 20 cm. Bij het verwijderen
van de zonnetent moet de gevel hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat.
Bedrukking/ reclame op zonneluifel
• Parasols: enkel op de neerhangende parasolboord die maximum 20 cm hoog mag zijn.
• Terrasschermen: enkel toegelaten op de onderste zone van 40 cm.
• Zonnetent: enkel op de neerhangende boord in doek die maximum 20 cm hoog mag
zijn.

bron

Regels zonnetent Vilvoorde

Artikel 26. Het laagste punt van de zonneluifel bevindt zich op minstens 2,30 meter boven de begane grond.
Artikel 27. Wanneer het terras gelegen is in één van de zoneringsplannen wordt de kleur van dezonneluifelsbepaald in de specifieke voorschriften voor deze zone. Elke horecauitbater dient zich aan deze voorschriften te houden.

bron

Regels zonnetent Leuven:

De luifels mogen geen zijwanden hebben. De ruimte tussen de bovenzijde van de luifel en de scheidingswand en de luifel moeten dus steeds openblijven. Het logo of de reclame mag enkel betrekking hebben op de naam van de zaak of op de producten die er verkocht worden. De

reclameletters mogen maximaal 25 cm hoog zijn. De kleur en de vorm van het logo of de reclame moet uniform zijn op het ganse plein.
Reglementering Zonnetent Gent (oude beestenmarkt):
– Volgende zaken worden beschouwd als terrasuitrusting: zitmeubelen, tafels, plantenbakken, blikvangers, verlichtingselementen, parasols, zonnetenten aan de gevel, windschermen, terrasverwarmers en andere uitrustingen die nodig zijn voor het bedienen van de klanten op het terras. Deze aanhorigheden moeten binnen de vergunde terrasoppervlakte worden geplaatst, tenzij anders aangegeven op het plan. De terrasaanhorigheden dienen uitdrukkelijk in de aanvraag te worden vermeld en als dusdanig te worden aangevraagd en vergund.
– Plantenbakken, bevloering, staande zonwering met meer dan één steun en publiciteitsvlaggen op voet zijn nergens toegelaten.
– Een uitbater kan ofwel een terras ofwel een verkoopstand(en) of uitstalling(en) in de beschikbare zone aanvragen, niet de combinatie van beide.
– Ambulante handel is enkel toegelaten in de zones die hiervoor voorzien zijn in het terrasinplantingsplan. De ambulante handelaar is verantwoordelijk voor het tijdelijk verwijderen, terugplaatsen en verankeren van de verplaatsbare anti-parkeerpaaltjes.
– De terrasuitrusting mag in geen geval conflicteren met infrastructuur geplaatst in het kader van het Lichtplan, de geleide lijnen, de noppentegels en het straatmeubilair.
Indien gebruik gemaakt wordt van een zonnetent dient deze aan de gevel en in harmonie met de
gevelarchitectuur aangebracht te worden. Het is niet toegelaten om voor- en zijkanten af te
sluiten.
Enkel egale kleurvlakken zijn toegelaten. De zonnetent mag in geen geval buiten de
terrasperimeter komen.
Publiciteit: de naamgeving van de zaak alsook beperkte publiciteit voor een drankmerk
(sponsor) op een geïntegreerde manier en op de verticale flap van de zonnetent zijn toegelaten.
Enkel de kleur met het RAL-nummer 9005 (diepzwart) is toegelaten.
Voor verlichtingselementen dient steeds voorafgaandelijk advies te worden gevraagd aan de
vergunningverlenende dienst die bijkomend advies vraagt aan de stedelijk lichtadviseur die zal
onderzoeken of deze elementen niet strijdig zijn met het Lichtplan.