Montagehandleiding zonnetent

Hoe een zonnescherm monteren?

Zonnetent monteren op houten balk (ga naar stap 1)
Zonnetent monteren op metselwerk (ga naar stap 13)
Zonnetent monteren op geïsoleerde gevel (ga naar stap 17)

 

 

 

Stap 1.Stap 1.

Montagevoorbeeld aan houten balken: voor het kopen van het zonnescherm meet je eerste de beschikbare lengte op. Afhankelijk van de aanwezige ondergrond moet de geschikte bevestigingsmethode worden gekozen.

 

Stap 2.Stap 2.

De montage van het zonnescherm wordt met muurbeugels gedaan. Deze kunnen voor de montage aan een muur- of aan een plafondoppervlak worden gebruikt. In het getoonde montagevoorbeeld worden 3 muurbeugels gebruikt. De positie van de beide buitenste muurbeugels wordt op de houten balk volgens de aanwijzingen van de fabrikant gemarkeerd.

Stap 3.Stap 3.

Met behulp van de muurbeugels worden op de gemarkeerde posities de desbetreffende boorgaten op de houten balk gemarkeerd. De open kant van de beugel wijst naar voren.

Stap 4.Stap 4.

Met de boormachine nu de gemarkeerde schroefgaten boren. De boorgaten worden in de kerndiameter van de gebruikte houtschroeven geboord. Bij een 8 mm-schroef is dat ca. 5–6 mm.

Stap 5.Stap 5.

Nu de beide buitenste muurbeugels met de houtschroeven aan de houten balk schroeven. Het best kun je hiervoor zeskant-houtschroeven gebruiken. Onder de schroefkop een sluitring gebruiken.

Stap 6.Stap 6.

De middelste muurbeugel wordt in lijn met de buitenste beugels gemonteerd. Hiervoor kun je het best een koord tussen de beide buitenste muurbeugels spannen.

Stap 7.Stap 7.

De middelste muurbeugel tegen het koord en in het midden tussen de beide buitenste beugels uitlijnen. De beide boorgaten markeren, boren en de muurbeugel vastschroeven.

Stap 8.Stap 8.

Nu kan het zonnescherm met de vierkante buis in de muurbeugels worden gezet. Werk hier altijd met zijn tweeën, zodat het zonnescherm tot aan het vastzetten niet uit de beugels kan glijden.

Stap 9.Stap 9.

Het vastzetten wordt met schroeven met de passende draad gedaan. Deze worden van onderaf in de muurbeugels gedraaid en met de steeksleutel stevig vastgedraaid. Het zonnescherm moet nu stevig aan de houten balk verankerd zijn, voordat de verdere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Stap 10.Stap 10.

Nu de kruk eraan zetten en het zonnescherm eruit draaien, zodat je de hellingshoek kunt instellen.
Voor het aansluiten van de motor en inlzen van de afstandsbediening: handleiding Somfy

Stap 11.Stap 11.

Aan de sluit-was wordt aan beide kanten de scharnierring aangebracht en met een schacht geborgd. Nu wordt de kruk eerst aan één kant in de scharnierring gehangen en de gewenste hoek van het zonnescherm ingesteld.

Stap 12.Stap 12.

Vervolgens ook aan de andere kant de kruk in de scharnierring hangen en dezelfde hellingshoek instellen. Met de waterpas wordt gecontroleerd of het zonnescherm recht hangt en wordt hij eventueel aan een van beide kanten gecorrigeerd. Zonneschermen met ingebouwde waterpas kunnen daarbij heel gemakkelijk worden ingesteld.

 

 

 

Stap 13.Stap 13.

Montagevoorbeeld op massief metselwerk: bij wandmontage op massief metselwerk of een betonnen oppervlak (latei) eerst de montagehoogte (horizontaal) en de afstand van de muurbeugels markeren. Vervolgens de beide boorgaten van de desbetreffende muurbeugels op de bevestigingsplaats markeren.

Stap 14.Stap 14.

Voor de bevestiging met spreidschroeven worden de beide boorgaten in het metselwerk geboord. Aanwijzing: de bevestigingsmethode moet altijd bij het aanwezige metselwerk passen.

Stap 15.Stap 15.

De boorgaten vervolgens uitzuigen of uitblazen, zodat de spreidschroeven een stevig houvast hebben. De spreidschroeven daarna met de opgedraaide moer in het boorgat aanbrengen en met de hamer er zo ver inslaan, tot de schroefdraad van de schroef nog uit de muur steekt.

Stap 16.Stap 16.

Wanneer de beide spreidschroeven zijn aangebracht, kan de muurbeugel erop gezet en vastgeschroefd worden. De spreidschroef moet van een sluitring en een veerring zijn voorzien. De veerring voorkomt het losraken van de moer. Na het vastschroeven van de muurbeugels kan het zonnescherm worden gemonteerd.

Stap 17.Stap 17.

Montagevoorbeeld op een geïsoleerde gevel: bij de montage op een geïsoleerde gevel worden op de bevestigingspunten montageblokken in het isolatiemateriaal aangebracht. Deze vangen de druk op, die door het aanbrengen van de muurbeugels ontstaat. Op de desbetreffende posities met behulp van het blok de uitsparing aftekenen.

Stap 18.Stap 18.

De isolatie kan met een geschikt mes (zoals een isolatiestof-mes) worden uitgesneden.

Stap 19.Stap 19.

Vervolgens het uitgesneden isolatiemateriaal eruit nemen. Eventueel moet een mes worden gebruikt, om het isolatiemateriaal te kunnen verwijderen.

Stap 20.Stap 20.

Op de achterkant van het montageblok wordt hechtplamuur aangebracht. De zijvlakken blijven vrij van lijm.

Stap 21.Stap 21.

Nu het blok in de opening plaatsen. Het montageblok moet dezelfde dikte als het isolatiemateriaal hebben. Het blok sluit gelijkliggend met het oppervlak van het isolatiemateriaal aan.

Stap 22.Stap 22.

Om het blok na het bepleisteren te kunnen lokaliseren, wordt de positie opgemeten en genoteerd.

Stap 23.Stap 23.

Na het bepleisteren kunnen aan de hand van de eerder genoteerde positie de benodigde boorgaten voor de muurbeugels door het blok in de muur worden geboord.

Stap 24.Stap 24.

De boorgaten vervolgens uitzuigen of uitblazen. De bevestiging van de muurbeugels kan daarbij met een injectiebevestiging worden gedaan. Het best kan hiervoor een composietmortel-set worden gebruikt. Volg daarbij de speciale gebruikshandleiding van de fabrikant op. In het gereinigde boorgat wordt de zeefhuls uit de set ingebracht.

Stap 25.Stap 25.

Nu wordt de benodigde composietmortel uit het patroon in het gat met de zeefhuls gespoten.

Stap 26.Stap 26.

De passende schroefdraad in de zeefhuls steken. De stang steekt daarbij zo ver uit de muur, dat de muurbeugel en de bevestigingsmoeren er nog opgezet kunnen worden. De verankering vindt plaats in het metselwerk. Het montageblok vangt alleen de druk op, zodat de isolatie en het pleisterwerk niet worden beschadigd.

Stap 27.Stap 27.

Na het uitharden van de composietmortel de muurbeugels op de schroefdraden steken en de moeren met sluitring en veerring erop draaien. Na de bevestiging van de muurbeugels kan het zonnescherm worden gemonteerd.

 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet en contacteer een van onze techniekers: 015-271789

©Alfazonwering.be